دانلود رایگان


تحقیق درباره تحقیق درباره دین و مذهب - دانلود رایگاندانلود رایگان دین, واژه ای است عربی که در معاجم و کتب لغت معانی بسیاری برای آن ذکر شده است مانند: ملک و پادشاهی, طاعت و انقیاد, قهر و سلطه , پاداش و جزا , عزت و س

دانلود رایگان تحقیق درباره تحقیق درباره دین و مذهب تعداد صفحه: 35
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش


فهرست مطالب
مقدمه
هدف پژوهش
شیوه گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
تعریف دین
فرق کلی دین و مذهب چیست؟
منشا دین و ادیان
ضرورت بحث دین
بحث ضرورت
رابطه انسان و دين
رابطه دین با علم
رابطه دین با اخلاق
رابطه دین با جامعه شناسی
رابطه دین با روانشناسی
رابطه دین و دموکراسی
رابطه دین و سیاست
نقش دین در زندگی1-پاسخ به احساس تنهایی:
2- کاهش دادن ترس از مرگ:
3-کم کردن رنج و تعب:
4-معنا دادن به زندگی آدمی:
5-جلوگیری از بحران های روانی:
نتیجه گیری
منابع:مقدمه
دین, واژه ای است عربی که در معاجم و کتب لغت معانی بسیاری برای آن ذکر شده است مانند: ملک و پادشاهی، طاعت و انقیاد، قهر و سلطه ، پاداش و جزاء، عزت و سرافرازی ، اکراه و احسان، همبستگی، تذلل و فروتنی، اسلام و توحید، عادت و روش، ریاست و فرمانبرداری و ...
در آیات قرآن نیز به معانی لغوی دین اشاره شده است و کلمه دین در آیات بکار رفته است ودر هر آیه ای معنای مخصوص خودش را دارد. چنانکه خداوند می فرماید: هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق، [1] که در این آیه دین به معنی کیش و شریعت آمده است و یا می فرماید: فاعبدالله مخلصاً له الدین، [2] و در اینجا دین به معنای توحید و یگانگی می باشد . همین موارد استعمال واژه دین‏ در قرآن می‏تواند به عنوان راهی برای شناسایی و به دست آوردن تعریف دین از دیدگاه اسلام شمرده شود که دین عبارت است از اطاعت، گرایش، فرمانبرداری و تسلیم در برابر حقیقت‏ که در این صورت، با معانی لغوی نیز سازگاری خواهد داشت.

هدف پژوهش
انسان نمى تواند بدون داشتن ایده و آرمان و ایمان , زندگى سالم داشته باشد و یا کارى مفید و ثمر بخش براى بشریت و تمدن بشرى انجام دهد. انسان فاقد هرگونه ایده و ایمان , یا به صورت موجودى غرق در خودخواهى در مى آید که هیچوقت از لاک منافع فردى خارج نمى شود , و یا به صورت موجودى مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در زندگى و در مسائل اخلاقى و اجتماعى نمى داند. هدف از این پژوهش این است که بدانیم که دین و مذهب در زندگی ما چه نقشی دارد و چه ارتباطی می تواند با زندگی انسانی داشته باشد.
شیوه گردآوری اطلاعات
شیوه جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای بوده و با توجه به اسناد و کتب که توسط نویسندگان و متتخصصان در این زمینه نوشته شده جمع آوری شده است . البته با توجه به پیشرفت ارتباطات از سایت های اینترنتی نیز کمک گرفته شده است.

ابزار گردآوری اطلاعات
کتاب ، مجله ، اینترنت
تعریف دین
واژه دین از مفاهیمی است که همواره در میدان آراء و نظرات گوناگون صاحب‏نظران قرار داشته و توافق مشترک درباره آن وجود ندارد. به صورتی که حتی عده‏ای از محققان آن را قابل تعریف نمی‏دانند.به هر حال می توان دین را اینگونه تعریف نمود: دین ، مجموعه (سیستم) حقایقی هماهنگ و متناسب از نظام‏های فکری (عقاید و معارف)، نظام ارزشی (قوانین و احکام) و نظام پرورشی (دستورات اخلاقی و اجتماعی) است که در قلمرو ابعاد فردی، اجتماعی و تاریخی از جانب پروردگار متعال برای سرپرستی و هدایت انسان‏ها در مسیر رشد و کمال الهی ارسال می‏گردد.
به دیگر سخن، مجموعه ای است از عقاید و قوانین و مقرراتی که هم به اصول فکری بشر نظردارد و هم در باره اصول گرایشی وی سخن می‏گوید و هم اخلاق و شئون‏زندگی او را تحت پوشش قرار می‏دهد.
تعاریف متعدد از دین ارائه شده است مثلادانشمند بزرگ اسلامی و مفسر گرانقدر مذهب شیعه، علامه طباطبایی ، دین را اینگونه تعریف می کند :
دین، عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند، اعتقاد به این عقایدو انجام این دستورها، سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است ویا برخی از دانشمندان غربی گفته‏اند: دین عبارت است ازاعتقاد به موجودات روحانی .
و یا عده ای دیگر گفته‏اند: دین نظام یک پارچه‏ای از باورها وعملکردهای مرتبط به چیزهای مقدس است که از طریق آنها گروهی ازانسانها با مسائل غایی زندگی بشری مرتبط می باشد
برخی‏ دیگر گفته‏اند: دین اعتقاد به خدایی سرمدی است. یعنی، اعتقاد به این‏که حکومت و اراده‏ای الهی بر جهان حکم می‏راند.
و بعضی دیگر می‏نویسند: جوهر دین عبارت است‏از احساس وابستگی مطلق . به هر حال هر کدام از دانشمندان اسلامی و غربی و علمای ادیان کوشیده اند تا بر اساس نگرش و اعتقاد خود تعریفی کامل از دین عرضه کنند. به همین دلیل آنها در ادراک دین بر جنبه های مختلفی تاکید نموده اند.
شریعت دارای دو معنی عام و خاص می باشد در معنای خاص عبارتست از احکام و دستورات و عبادات و اخلاقیاتی است که هر پیغمبر می آورد. و شریعت هر پیغمبری بر حسب مقتضیات زمان و مکان و امت وقوم او با شریعت دیگری فرق می کند، شریعت در معنای خاص با مفهوم دین متفاوت است. شریعت در معنای عام به معنی ایمان به مبادی غیبی است از روی کمال خلوص قلب و صفای نیت و تمام پیامبران مردم رابه آن دعوت می کردند و هیج اختلافی در این اساس میانشان نیست و لذا دراین معنا با مفهوم دین یکی است. مثلاً گفته می شود شریعت اسلام که منظور دین اسلام می باشد.
این اصطلاح به دو مفهوم عام و خاص بکار رفته است.در مفهوم خاص عبارتست از شاخه ای مخصوص از دین مانند مذاهب شیعه و تسنن نسبت به دین اسلام. و در مفهوم عام و کلی با مفهوم دین مترداف و همسان است. چنانکه گفته می شود مذاهب اسلام و مذهب زرتشت که مقصود دین اسلام و دین زرتشت می باشد.
یک تئوری کلی درباره جهان هستی همراه با یک طرح جامع، هماهنگ و منسجم است که راه انسان را در زندگی مشخص می کند و هدف آن سعادت و تکامل اوست. به عبارت دیگر ایدئولوژی یک سلسله آراء کلی و هماهنگ درباره رفتارهای انسان است و مجموعه ای از بایدها و نبایدها در زندگی و رفتار انسان می باشد. در ایدئولوژی بینشها، گرایشها، روشهاو کنشهای انسان مشخص می شوندو شکل می گیرند.
عبارتست از نگرش انسان به هستی و توجیه و تبیین آن در رابطه با انسان به عبارت دیگر دید کلی که انسان از جهان هستی دارد و بر اساس آن به تعبیر وتفسیر آن می پردازد جهان بینی نامیده می شود و به طور کلی برداشت کلی انسان از جهان هستی را جهان بینی او می گویند.
جهان بینی انواع گوناگونی دارد، بر اساس پذیرفتن ماوراءالطبیعه و یا انکار آن می توان جهان بینی را به جهان بینی الهی و جهان بینی مادی تقسیم نمود.در کل گفته اند: جهان بینی سه گونه است : علمی، فلسفی، مذهبی.
مجموعی ایست که در ابتدا به تفسیر انسان و جهان می پردازد و سپس بایدها و نبایدهای انسانی را مشخص و معین می سازد. هم نیاز انسان را به جهان بینی مرتفع می کند و هم یک نظام ارزشی برای زیستن و چگونه زیستن ارائه می دهد. در واقع مکتب مجموعه جهان بینی و ایدئولوژی یک انسان می باشد.
تاریخ پیدایش دین همزمان با پیدایش انسان است و دین خدا که همان دین اسلام است (ان الدین عندالله الاسلام) از نخستین روز پیدایش بشر همراه وی بوده است و اولین فرد انسان حضرت آدم پیامبر خدا و منادی توحید و یگانه پرستی بوده است و ادیان شرک آمیز همگی در اثر تحریفات و اعمال سلیقه ها و اغراض فردی و گروهی پدید آمده است. در قرآن کریم تصریح شده نسل کنون بشر به دو نفر مرد و زن منتهی است بنام آدم و حوا.آدم پیغمبر بوده و وحی های آسمانی به وی نازل می شده است.
دین آدم بسیار ساده بوده است و پس از آدم و زوجه اش فرزندانش روزگاری با نهایت سادگی بدون اختلاف می گذرایندند، چون روز به روز شماره افراد افزوده و به قبائل مختلف تقسیم شدند و درهر قبیله نیز بزرگانی یافت می شدند که افراد قبیله به آنان احترام می گذاشتند و حتی پس از مرگ نیز مجسمه های ایشان را می ساختند و مورد ستایش قرار می داند و از همین روزگار بت پرستی در میان رواج گرفت چنانکه در اخبار امامان وارد شده که پیدایش بت پرستی از این راه بوده است و تاریخ بت پرستی نیز همین معنی را تائید می کند.
کم کم در اثر اجحافاتی که اقویا به ضعفا می نمودند اختلافاتی بین مردم پیدا شد این اختلافات باعث به وجود آمدن فرقه های مختلف گردید. به هر حال طبق آیات قرآن مانند :
کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیکم بین الناس فیما اختلفوا فیه [3]

[1] صف ، 9
[2] زمر ،2
[3] بقره 3/2تحقیق درباره تحقیق درباره دین و مذهب


تحقیق در باره دین


تحقیق درباره دین شناسی


تحقیق درباره دینداریمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله درباره دین مسیحیت

دانلود مقاله درباره دین مسیحیت از سری مقالات دینی و مذهبی با 51 صفحه و فرمت
اجرایی PDF پی دی اف. Download Article Christianity Religion.

مجله پژوهش دینی

نگرش آیات و روایات به اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی. :: تحلیل انتقادی دیدگاه محمد
عابد الجابری درباره مراد از "امّی" بودن پیامبر اکرم(ص). :: استقامت در دعوت پیامبران
با تأکید بر خوانش نمود استقامت پیامبرانه در سوره یوسف (ع). :: بعثت پیامبر اعظم
و تأثیر آن بر فرهنگ مردم جزیره العرب. :: تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران بر اساس
...

آيت الله منتظری: هر تغيير مذهبی ارتداد نيست - BBC Persian

2 فوریه 2005 ... آيت الله منتظری از مراجع شيعه در پاسخ به استفتايی در باره تغيير مذهب از اسلام به
ديگر مذاهب گفته است که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير ... وی که
به فتواهای جسورانه و خلاف عرف معمول فقها شهرت دارد در پاسخ به سوال کننده ای از اروپا
که پرسيده "چرا کسی را که مسلمان بوده و بعد تغيير دين داده و مثلا ...

اسلام در چند کشور جهان دین رسمی است؟ - رادیو آزادی

4 ا کتبر 2017 ... مرکز تحقیقاتی موسوم به پیو «PEW» در یک تحقیق در مورد دین در ۱۹۹ کشور و منطقه
جهان گفته است، دین در ۸۰ کشور رسمیت دارد و یا از سوی حکومت ها ... مسیحیت، اسلام،
یهودیت و بودیزم در قانون اساسی روسیه به‌عنوان مذهب های عنعنوی این کشور شناخته
شده اند، اما به ارتودوکس که یک شاخه از مسیحیت است توجه خاص دارد.

استیون هاوکینگ و «مرگ فلسفه» - رادیو فردا

13 نوامبر 2014 ... ولی وقتی به روش فلسفی می‌‌پردازيم روش فلسفی فقط تفکر درباره واقعيت و انسان
و جهان نيست. بلکه تفکر درباره موقعی است که واقعيت تبديل به ارزش هم می‌شود. اين
جمله اینشتين را که درباره علم و دين می‌گفت می‌شود در مورد علم و فلسفه هم گفت.
اینشتين می‌گفت علم بدون دين لنگ است و دين بدون علم کور است.

درباره مردم گرجستان و نکات جالب آن | یزدان گشت سفیران

22 فوریه 2016 ... درباره مردم گرجستان,آنچه که باید درباره مردم گرجستان بدانید، فرهنگ مردم گرجستان ,
تحقیق در مورد فرهنگ گرجستان,آشناییی با فرهنگ مردم گرجستان. ... بعد از مسیحیت
، در گرجستان دین اسلام بزرگترین اقلیت مذهبی می باشد که این جمعیت مسلمان را
بطور غالب از آذربایجانی های گرجستان و سایر اقوام در این کشور من ...

دین شناسی، چگونه به دین حقّ برسیم؟ در مدّت تحقیق چه کنیم؟ معیار و ...

پس وظیفه ما انسانها این نیست که از راه شکل احکام و دستورات دین ، درباره درستی یا
نادرستی آن قضاوت کنیم ؛ بلکه وظیفه ی عقلی ما این است که ابتدا درستی دین را
اثبات کنیم بعد به احکام آن عمل کنیم. خیلی ها در طول تاریخ به نام خدا حرفها زده و
بسیاری از احکام خدا را تبدیل نموده اند ، که خیلی از این سخنان جعلی یا تحریف شده
ممکن است ...

دانلود مقاله در مورد دین یهودیت

نام برده می شود. اعتقادات خاصی در این دین دایر است که کلاً طرز فکر و حتی قیافه آن ها
را با دیگران متمایز می کند. در همین راستا مقاله ای بسیار کامل و جامع درباره دین
یهودیت تدارک دیده ایم که مطالبی که در آن به کار برده شده اند به این ترتیب می باشند
: کلیات دین یهود، آیین یهودیت، عقاید و احکام مذهبی، خدا در این دین، حکومت بنی
اسرائیل ...

Holocaust | در باره یهودیان و دین یهود - Projet ALADIN

در باره یهودیان و دین یهود ... برای یهودی بودن نیاز نیست که فرد به مناسک مذهبی
پایبند باشد و یهودیانی که متدین نیستند را یهودیان سکولار یا غیرمذهبی می خوانند.
... دانش نوین و تحقیقات گسترده ای که در زمینه ژنتیک صورت گرفته به روشنی
اثبات کرده است که طبقه بندیهای نژادی هیچ پایه علمی ندارد و بنی بشر با هر تنوعی
در رنگ ...

من می خواهم در مورد دین اسلام تحقیق کنم که چرا کامل ترین دین است لطفا ...

من می خواهم در مورد دین اسلام تحقیق کنم که چرا کامل ترین دین است لطفا من را راهنمایی
کنید., پرسشکده: مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران، بانک سوال و جواب فارسی، میان
... خانم مارگریت مارکوس (مریم جمیله) نیز در این زمینه می نویسد: «پس از آنکه عقاید همه
کیش های بزرگ را مورد بررسی قرار دادم، به این نتیجه رسیدم که به طور کلی مذهب های
...

تبیین دیدگاه مذهبی روسو و نقد درونی دلالت‌های آن در آموزش دینی

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی مذهب از دیدگاه روسو و تحلیل نگاه منحصر به فرد وی به
مذهب، ارتباط مذهب با حکومت و شیوه های آموزش مذهب از نظر این اندیشمند بوده است. ...
Rousseau's unique social attitude stressed that whole of societies have been
understood the need of faith in God, also they have been known about necessity
of ...

مذهبی - تحقیق در مورد اسلام

اسلام نام دین خداست که یگانه است و همه پیامبران برای آن مبعوث شده اند و به آن دعوت
کرده اند صورت جامع و کامل دین خدا به وسیله خاتم پیامبران حضرت محمد بن عبدالله
صلی الله علیه و آله و سلم به مردم ابلاغ شد و نبوت پایان یافت و امروز با همین نام در
جهان شناخته می شود. تعالیم اسلامی که به وسیله خاتم انبیاء ابلاغ شد، به حکم اینکه
صورت‏ ...

اطلاعاتی درباره دین مردم ایران

ممکن است اطلاعاتی درباره دین مردم ایران برایم بفرستید؟ پاسخ. بنا بر آخرین سر
شماری، جمعیت کشور جمهوری اسلامی ایران در سال 1997 میلادی 000/305/62 نفر می
باشد که 99% جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند و 1% باقیمانده، پیروان ادیان دیگر (
مسیحی، یهودی ، زرتشتی) می باشند. جمعیت مسلمانان نیز بر اساس دو مذهب عمده اسلامی
شامل ...

تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ... - پژوهش های ادیانی

چشم‌اندازی کلی به آیین. علی‌رغم اینکه فعالیت‌های آیینی و آثار مرتبط با آن تقریباً
در همه زمان‌ها و مکان‌ها وجود داشته و دارند اما بررسی‌های روش‌مند و مطالعات رسمی درباره آیین،
پدیده‌ای نوظهور تلقی می‌شود. از اواخر قرن نوزدهم، دانشمندان، بر مطالعه آیین به منظور فهم
و تحلیل هرچه دقیق‌تر جامعه، فرهنگ و دین تأکید کردند. اما امروزه، آیین‌ها صرفاً ...

آيت الله منتظری: هر تغيير مذهبی ارتداد نيست - BBC Persian

2 فوریه 2005 ... آيت الله منتظری از مراجع شيعه در پاسخ به استفتايی در باره تغيير مذهب از اسلام به
ديگر مذاهب گفته است که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير ... وی که
به فتواهای جسورانه و خلاف عرف معمول فقها شهرت دارد در پاسخ به سوال کننده ای از اروپا
که پرسيده "چرا کسی را که مسلمان بوده و بعد تغيير دين داده و مثلا ...

يك ديدگاه نظري براي تحقيق دربارة نقش مفاهيم ديني در جامعه | دبیرخانه ...

29 مه 2015 ... دوركيم در مقدمه كتاب خود با استناد به اين اصل دكارتي كه در امر تحقيق : «حلقه
نخستين در يك زنجيره حقايق علمي مهم ترين نقش را بازي مي كند به توضيح علت ...
ميتوان نظر دور كيم را دربارة رابطه جامعه و دين به شرح زير عنوان كرد: جامعه مفاهيم
مناسك دين دوركيم، در جاي ديگر و در تحليل مفاهيم مذهبي اشاره‌اي به مفاهيم ملت، ...

تحقیقات جدید درباره دین و سلامت روان | موسسه گفتگوی ادیان

23 مه 2017 ... رابطه بین دین و سلامت روان موضوعی بسیار بحث برانگیز بوده است، تحقیقات
بسیاری نشان داده اند که دین تاثیر مثبتی در سلامت روان دارد و برخی ... مهمی که
روانشناسان به بررسی اثر دین در سلامت روان میپردازند طرح این پرسش اساسی است که
چرا افراد به دستورات دین خود عمل میکنند و در مناسک مذهبی شرکت میجویند؟

مجله پژوهش دینی

نگرش آیات و روایات به اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی. :: تحلیل انتقادی دیدگاه محمد
عابد الجابری درباره مراد از "امّی" بودن پیامبر اکرم(ص). :: استقامت در دعوت پیامبران
با تأکید بر خوانش نمود استقامت پیامبرانه در سوره یوسف (ع). :: بعثت پیامبر اعظم
و تأثیر آن بر فرهنگ مردم جزیره العرب. :: تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران بر اساس
...

تحقیق درباره مذهب شیعه

تحقیق درباره مذهب شیعه شیعه در لغت بر دو معنا اطلاق می‌شود، یکی توافق و هماهنگی دو
یا چند نفر بر مطلبی، و دیگری، پیروی کردن فردی یا گروهی، از فرد یا گروهی دیگر.
... باورهای سازمان‌یافته و کلامی شیعه امروز بر این است که تبیین و تفسیر امر دین
پس از پیامبر و اداره امور مسلمانان بر عهده اشخاصی است، که از سوی خدا معین شده و دارای
...

مقاله درباره معاد (قسمت اول) - بیتوته

علت اینکه مسلمین معاد را جزء اصول دین قرار داده اند این بوده که اسلام درباره معاد یک امر
علاوه ای از ما خواسته؛ یعنی نخواسته ما فقط آن را به عنوان یکی از ضروریات اسلام به
طفیل قبول نبوت قبول کرده بایم. خواسته که خود ما هم مستقلا به آن ایمان و اعتقاد
داشته باشیم؛ ولو مثلا ما به نبوت اعتقاد نداشته باشیم، به معاد اعتقاد نداشته باشیم.

دین شناسی، چگونه به دین حقّ برسیم؟ در مدّت تحقیق چه کنیم؟ معیار و ...

پس وظیفه ما انسانها این نیست که از راه شکل احکام و دستورات دین ، درباره درستی یا
نادرستی آن قضاوت کنیم ؛ بلکه وظیفه ی عقلی ما این است که ابتدا درستی دین را
اثبات کنیم بعد به احکام آن عمل کنیم. خیلی ها در طول تاریخ به نام خدا حرفها زده و
بسیاری از احکام خدا را تبدیل نموده اند ، که خیلی از این سخنان جعلی یا تحریف شده
ممکن است ...

تحقیقات جدید درباره دین و سلامت روان | موسسه گفتگوی ادیان

23 مه 2017 ... رابطه بین دین و سلامت روان موضوعی بسیار بحث برانگیز بوده است، تحقیقات
بسیاری نشان داده اند که دین تاثیر مثبتی در سلامت روان دارد و برخی ... مهمی که
روانشناسان به بررسی اثر دین در سلامت روان میپردازند طرح این پرسش اساسی است که
چرا افراد به دستورات دین خود عمل میکنند و در مناسک مذهبی شرکت میجویند؟

نماز ستون دین است - مقاله ای درباره تاثیر نماز بر بهداشت روانی وبعد ...

مطالعات نشان داده است كه اشخاص مذهبي كمتر دچار افسردگي و اضطراب مي شوند، پژوهش
هاي زيادي نشان داده اند كه حضور مذهب مي تواند انسان را در برابر مسايل و مشكلات روحي و
رواني محافظت كند. مذهب، نيايش و ارتباط با خداوند راهي است كه بشر پس از قرن ها جدايي
از آن، ديگر بار به سويش بازگشته و به توانايي هاي عميق و كارساز آن در مبارزه با ...

منابعي در مورد روش تحقيق دين و فرقه حق | پرسمان دانشجويي - ادیان و مذاهب

18 ژوئن 2014 ... روزنامه اطلاعات مورخه 17/9/47، صفحه «عبور از پنج قاره» مى نويسد: «سازمان بهداشت
جهانى اخيراً آمار جالبى درباره خودكشى در كشورهاى مختلف جهان انتشار داده است. به موجب
اين آمار در هشت .... دكتر قربانعلي اسداللهي، رابطه اعتقادات مذهبي در درمان بيماري‌هاي
افسردگي مقاله (نقش دين در بهداشت روان) مجموعه مقالات ص 41-47.

تحقیق درباره ی بهائیت + دانلود فایل - کافه لینک

5 ا کتبر 2015 ... بهائیت دینی استکه توسط میرزا حسین‌علی نوری، ملقب به بهاءالله در قرن ۱۹ میلادی
در ایران بنیانگذاری شد. بهائیان بهاءالله را فرستاده خدا (پیامبر) در این دور می‌دانند.
بهاءالله در سال ۱۸۶۳ این دین جدید را اظهار کرد. شمار پیروانش بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰
هزار نفر برآورد شده‌است. با اینکه این شمار کمتر از ۰٫۲٪ جمعیت ...

دو فصلنامه پژوهش هاي علم و دين ، - Magiran

نظام سازي اسلامي در حوزه اجتماعي از منظر علم مديريت و فقه اسلامي محمد تابان ، اردشير
شيري ، مهدي اكبرنژاد ، صفورا يوسفيان صص 1-24 چکيده مشاهده متن [PDF 273KB].
هدف از اين پژوهش بررسي و تبيين ابعاد نظام سازي اسلامي در حوزه اجتماعي مي باشد.
روش اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي از نظر ماهيت كيفي است كه به طور خاص از تحليل
...

آداب و رسوم مذهبی ترکمن ها

این مقاله در پی بررسی و تبیین آداب و رسوم دینی و مذهبی یکی از اقوام مسلمان ایرانی
به نام ترکمنها است. ... یک سری آیینها با مذهب و دین گره خورده‌اند و در جهان هم این‌گونه
است. .... پر هیجان می‌شود و مجلسی برگزار می‌کنند که تنها مردان، حق شرکت در آن را دارند
و ساعتهایی را با شعرخوانی درباره پیامبر می‌گذرانند (ابن‌بطوطه، بی‌تا، ج1، ص240).

دانلود مقاله در مورد دین یهودیت

نام برده می شود. اعتقادات خاصی در این دین دایر است که کلاً طرز فکر و حتی قیافه آن ها
را با دیگران متمایز می کند. در همین راستا مقاله ای بسیار کامل و جامع درباره دین
یهودیت تدارک دیده ایم که مطالبی که در آن به کار برده شده اند به این ترتیب می باشند
: کلیات دین یهود، آیین یهودیت، عقاید و احکام مذهبی، خدا در این دین، حکومت بنی
اسرائیل ...

اصول دین - ويکی شيعه

همچنین می‌توان از آن اصول یک مذهب را اراده کرد و مثلا گفت: اصول دین به باور شیعیان
پنج‌تا است: توحید، نبوت پیامبر اسلام(ص)، معاد، عدل و امامت؛ چنان‌که برای نمونه
مرتضی مطهری در بیان اصول دین از منظر شیعیان این پنج باور را شمرده .... شیخ طوسی
هم معتقد است کسی که توان تحقیق درباره اصول دین را ندارد، می‌تواند از عالم تقلید
کند.

آيت الله منتظری: هر تغيير مذهبی ارتداد نيست - BBC Persian

2 فوریه 2005 ... آيت الله منتظری از مراجع شيعه در پاسخ به استفتايی در باره تغيير مذهب از اسلام به
ديگر مذاهب گفته است که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير ... وی که
به فتواهای جسورانه و خلاف عرف معمول فقها شهرت دارد در پاسخ به سوال کننده ای از اروپا
که پرسيده "چرا کسی را که مسلمان بوده و بعد تغيير دين داده و مثلا ...

ﭼﮑﯿﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪي ﻣـﺬﻫﺒﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن د - پرتال جامع علوم انسانی

29 مارس 2012 ... ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺳﺎل. ﺳ. ﻮم، ﺷﻤﺎره. ﺳﻮم. ،. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1388. ﻣﻘﺪﻣﻪ. دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ
و. ﻣﻬﻤﺘﺮ. ﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳـﺖ،. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺸﺮ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
زﯾﺴﺖ ﻧﮑﺮده و داﻣﻦ از آن ﺑﺮ ﻧﮑﺸﯿﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﻮﻧﮓ رﯾﺸﻪ ﮐﻠﻤﻪ دﯾﻦ در زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ. ﺷـﻮد . ﻣﻌﻨـﯽ
آن ﻋﺒﺎرﺗﺴـﺖ از. « ﺗﻔﮑـﺮ از روي. وﺟﺪان وﯾﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻮﺟﻪ. »1. درﺑﺎرة آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐ.

عقیده و مذهب در آلمان - welcome-deutschland.de

عقیده و مذهب در آلمان ...آیا آلمان یک کشوره مسیحی است.آیا این درست است. آلمان یک
کشوری است ،با خیلی ریشه های مختلف . چیزهای که برای هر شهر وند آلمانی مهم است.
وتاثیر زیادی روی فرهنگ دارد . ... و از خود هیچ تحقیق و علاقه .نشان نمدهند .خیلی ها هم از
مردم ... در ان وپ زیته می توانید بیشتر در باره مسیحیت جستجو کنید.اگر تمایل
داشته باشی ...

دین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اکثر ادیان رفتارهایی همچون مراحل سلوک روحانی، تعریفی که پیروان یا اعضای همان
دین از آن دارند، مجامع عمومی، نشستهای منظم [مذهبی] یا خدماتی که به منظور حل مشکلات یا
عبادات [انجام می‌شود] مکانهای مورد احترام (چه .... در قرن ۱۹ و ۲۰، تحقیق دانشگاهی در مورد
دین شناسی تطبیقی، اعتقاد دینی را به مقوله‌های فلسفی به نام "ادیان دنیاً تقسیم
کرد.

همه چیز درباره عربستان، آل سعود و وهابیت

امروزه وهابیت به عنوان یک فرقه ضاله به گونه‌ای دست به تخریب اسلام ناب محمدی(ص)
زده است که سراسر دنیا با توجه به اعمال و رفتار این گروه افراطی دین اسلام را به .....
هرگونه تحقیق و پژوهشى که همگام این برنامه‌ها باشد تهیه و تنظیم و منتشر مى‌گردد و
هرگونه تألیف و تحقیقى که موافق با مذاهب دیگر به ویژه مذهب تشیع دوازده امامى باشد
به ...

تبیین دیدگاه مذهبی روسو و نقد درونی دلالت‌های آن در آموزش دینی

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی مذهب از دیدگاه روسو و تحلیل نگاه منحصر به فرد وی به
مذهب، ارتباط مذهب با حکومت و شیوه های آموزش مذهب از نظر این اندیشمند بوده است. ...
Rousseau's unique social attitude stressed that whole of societies have been
understood the need of faith in God, also they have been known about necessity
of ...

درباره مردم گرجستان و نکات جالب آن | یزدان گشت سفیران

22 فوریه 2016 ... درباره مردم گرجستان,آنچه که باید درباره مردم گرجستان بدانید، فرهنگ مردم گرجستان ,
تحقیق در مورد فرهنگ گرجستان,آشناییی با فرهنگ مردم گرجستان. ... بعد از مسیحیت
، در گرجستان دین اسلام بزرگترین اقلیت مذهبی می باشد که این جمعیت مسلمان را
بطور غالب از آذربایجانی های گرجستان و سایر اقوام در این کشور من ...

مطالعه کیفی مذهب و قوم‌گرایی در میان کُردهای شیعه و سنی

در ادامه برخی از مهم‌ترین نظریه‌های مرتبط با اهداف تحقیق مرور میشوند. ارتباط میان مذهب
و ناسیونالیسم دیر زمانی است که توجه متفکرین و اندیشمندان حوزه ناسیونالیسم را به
خود جلب کرده است. دیدگاه‌های مرتبط دربارة رابطة این دو مقوله را در متون جامعه‌شناسی
می‌توان به دو گروه تقسیم بندی کرد. بر اساس تئوری‌های مدرنیستی همزمان با رشد و ...

دین و مذهب از دید تجربه های نزدیک به مرگ

تحقیقات نشان داده و با مطالعۀ تجربه های نزدیک به مرگ می توان دریافت که محتوای این
تجربه ها ارتباطی به زمینه های دینی و مذهبی افراد ندارد. البته افراد ممکن است مشاهدات
خود را در بستر زمینه های مذهبی و فرهنگی خود توضیح دهند. به عنوان مثال، در بازگو
کردن تجربۀ ملاقات با وجودی نورانی، یک مسیحی ممکن است او را مسیح و یک بودائی او
را ...

تحقيق در مورد غیبت / غیبت کردن - سامانه مقالات فارسی و انگلیسی

تحقيق درباره طبيعت · زیست گاز (بیوگاز) · زیست توده (Biomass) · انرژی باد (باد،
توربین بادی و...) انرژی خورشیدی · انرژی زمین گرمایی · انرژی هیدروژن و پیل سوختی
· گازهاي گلخانه اي · تحقیق درباره حفظ / حفاظت محیط زیست · رعد و برق · مثلث برمودا
(Bermuda Triangle) · اتشفشان ها · خاک / خاك شناسي · خاک رس · آب / اب و فاضلاب / ...

رابطه دین واخلاق - موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

13 ا کتبر 2012 ... ورود این موضوع کلامی و اخلاقی به علم اصول در سده های اخیر و تحقیقات ژرف اصولیان
در این مورد بر غنای علمی آن افزوده و گنجینه ای فراهم آورده که فهم و تبیین دقیق آن، افق
های جدیدی .... اشکال دیدگاه کی یرکگور و امثال او که مرحله دین و ایمان را فراتر از مرحله
اخلاق می دانند ، ویژه دیدگاه خاص آنان درباره رابطه عقل و دین است.

SID.ir | نقش دين و باورهاي مذهبي بر سلامت روان

عنوان مقاله: نقش دين و باورهاي مذهبي بر سلامت روان. نویسندگان: نوابخش مهرداد*,
پوريوسفي حميد. * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات. چکیده: افزايش چشم
گير جمعيت، گسترش شهرنشيني و توسعه صنعت موجبات تغييرات اساسي را در
ساختارهاي اقصادي، اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي فراهم نموده است. انزواي فوق العاده
خانواده هاي هسته ...

دین داری و الگوی تربیتی خانواده )بررسی تاثیرات خانواده بر رفتار ...

15 فوریه 2016 ... در تحقیقی نشان داده است که افراد مذهبی از لحاظ سالمت روانی. نسبت به ... مذهب. دومین
عامل ،. احساس هویت در جهان به شمار می. رود . در بحث دین داریاز بین. نهادها. ی. گوناکون،
نهاد خانواده. 2. وبه. یژه. در جامعه ایران دارای. اهمیت است . جامعه. شناسان به .... او به خاطر
تحقیق معروفش درباره الگوهای فرزندپروری و همچنین مقاله. انتقاد. ی.

تحقيق در مورد غیبت / غیبت کردن - سامانه مقالات فارسی و انگلیسی

تحقيق درباره طبيعت · زیست گاز (بیوگاز) · زیست توده (Biomass) · انرژی باد (باد،
توربین بادی و...) انرژی خورشیدی · انرژی زمین گرمایی · انرژی هیدروژن و پیل سوختی
· گازهاي گلخانه اي · تحقیق درباره حفظ / حفاظت محیط زیست · رعد و برق · مثلث برمودا
(Bermuda Triangle) · اتشفشان ها · خاک / خاك شناسي · خاک رس · آب / اب و فاضلاب / ...

امامت و ولایت روح دیانت - مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر

15 نوامبر 2015 ... دلایل رِوایی ضرورت تحقیق درباره ی مذهب. بخش دوم: چرا شیعه خود را فرقه ناجیه میداند؟
«حدیث خلفائي اثناعشر». «شيعة علي هم الفائزون». بخش سوم: خلافت حضرت علي
علیه السلام براساس منابع اهل سنت. الف. ولايت حضرت علي علیه السلام در قرآن : 1.آیه
ی ولايت. 2آیه ی ابلاغ. 3.آيه اکمال دين. ب. ولايت حضرت علي علیه ...

چگونه در انتخاب دین تحقیق کنیم - گفتگوی دینی

2 ژوئن 2012 ... چگونه در انتخاب دین تحقیق کنیم. ... فرض کنید من می خواهم درباره همین امام مهدی که
حدیث آوردید یا موارد اینچنین (موارد اصول دین) تحقیق کنم آن موقع چه باید کرد ... اين
بدان معناست که حجّيت عقل مستقل و خود‌بنياد را از پيش به رسميت شناخته‌ايم، يعني
قبول كرده‌ايم كه هر انسانی فارغ از هر نژاد، طبقه، جنس، دين، مذهب و .

تحقيق در مورد غیبت / غیبت کردن - سامانه مقالات فارسی و انگلیسی

تحقيق درباره طبيعت · زیست گاز (بیوگاز) · زیست توده (Biomass) · انرژی باد (باد،
توربین بادی و...) انرژی خورشیدی · انرژی زمین گرمایی · انرژی هیدروژن و پیل سوختی
· گازهاي گلخانه اي · تحقیق درباره حفظ / حفاظت محیط زیست · رعد و برق · مثلث برمودا
(Bermuda Triangle) · اتشفشان ها · خاک / خاك شناسي · خاک رس · آب / اب و فاضلاب / ...

آیا در مسائل دینى باید تحقیق کرد یا تقلید ؟ « دین و مذهب

افرادى هستند که مساله «تقلید» در احکام را انکار مى کنند و منطق آنها این است که همه
موظفند که در مسائل دینى تحقیق کنند و مسائل مذهبى را بدون استثنا از قرآن و سایر
منابع ... بنابراین، ناچارند درباره این گونه مسائل به دانشمندان و صاحبنظران دلسوز و
مورد اعتماد مراجعه نمایند؛ دانشمندانى که سالیان دراز در مسائل اسلامى زحمت کشیده اند و
به ...

اصول دین - ويکی شيعه

همچنین می‌توان از آن اصول یک مذهب را اراده کرد و مثلا گفت: اصول دین به باور شیعیان
پنج‌تا است: توحید، نبوت پیامبر اسلام(ص)، معاد، عدل و امامت؛ چنان‌که برای نمونه
مرتضی مطهری در بیان اصول دین از منظر شیعیان این پنج باور را شمرده .... شیخ طوسی
هم معتقد است کسی که توان تحقیق درباره اصول دین را ندارد، می‌تواند از عالم تقلید
کند.

امامت و ولایت روح دیانت - مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر

15 نوامبر 2015 ... دلایل رِوایی ضرورت تحقیق درباره ی مذهب. بخش دوم: چرا شیعه خود را فرقه ناجیه میداند؟
«حدیث خلفائي اثناعشر». «شيعة علي هم الفائزون». بخش سوم: خلافت حضرت علي
علیه السلام براساس منابع اهل سنت. الف. ولايت حضرت علي علیه السلام در قرآن : 1.آیه
ی ولايت. 2آیه ی ابلاغ. 3.آيه اکمال دين. ب. ولايت حضرت علي علیه ...

دانلود مقاله : مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت - مرجع مقالات isi در ایران

دین - کمک های داوطلبانه - مالیات - توزیع مجدد - نابرابری درآمد. ترجمه چکیده. تحقیقات
تجربی اخیر نشان داده اند که کشورهای مذهبی تر نابرابری درآمد بیشتری دارند.
معتقدیم که ... اخیراً تحقیقات درباره رابطه بین مذهب و همبسته های اجتماعی-اقتصادی
آن نشان داده است که کشورهای مذهبی تر دارای سطوح بالاتر نابرابری درآمد هستند. (
Norris and ...

دین شناسی، چگونه به دین حقّ برسیم؟ در مدّت تحقیق چه کنیم؟ معیار و ...

پس وظیفه ما انسانها این نیست که از راه شکل احکام و دستورات دین ، درباره درستی یا
نادرستی آن قضاوت کنیم ؛ بلکه وظیفه ی عقلی ما این است که ابتدا درستی دین را
اثبات کنیم بعد به احکام آن عمل کنیم. خیلی ها در طول تاریخ به نام خدا حرفها زده و
بسیاری از احکام خدا را تبدیل نموده اند ، که خیلی از این سخنان جعلی یا تحریف شده
ممکن است ...

مجله پژوهش دینی

نگرش آیات و روایات به اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی. :: تحلیل انتقادی دیدگاه محمد
عابد الجابری درباره مراد از "امّی" بودن پیامبر اکرم(ص). :: استقامت در دعوت پیامبران
با تأکید بر خوانش نمود استقامت پیامبرانه در سوره یوسف (ع). :: بعثت پیامبر اعظم
و تأثیر آن بر فرهنگ مردم جزیره العرب. :: تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران بر اساس
...

رابطه دین واخلاق - موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

13 ا کتبر 2012 ... ورود این موضوع کلامی و اخلاقی به علم اصول در سده های اخیر و تحقیقات ژرف اصولیان
در این مورد بر غنای علمی آن افزوده و گنجینه ای فراهم آورده که فهم و تبیین دقیق آن، افق
های جدیدی .... اشکال دیدگاه کی یرکگور و امثال او که مرحله دین و ایمان را فراتر از مرحله
اخلاق می دانند ، ویژه دیدگاه خاص آنان درباره رابطه عقل و دین است.

گستره حق آزادی دین و عقیده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

با وجود این، نمی‌توان انکار کرد که هنوز در مورد بعضی از اجزا و جنبه‌های حق آزادی دین و
عقیده و به‌ویژه درباره حق تبلیغ دین، حق تغییر دین و محدوده حق آزادی دین کودکان
اختلاف‌نظر وجود دارد. البته علیرغم تداوم اختلاف نظری در موضوعات فوق، می‌توان گفت
که اسناد بین‌المللی، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده‌اند و موارد
احتمالی ...

دین شناسی، چگونه به دین حقّ برسیم؟ در مدّت تحقیق چه کنیم؟ معیار و ...

پس وظیفه ما انسانها این نیست که از راه شکل احکام و دستورات دین ، درباره درستی یا
نادرستی آن قضاوت کنیم ؛ بلکه وظیفه ی عقلی ما این است که ابتدا درستی دین را
اثبات کنیم بعد به احکام آن عمل کنیم. خیلی ها در طول تاریخ به نام خدا حرفها زده و
بسیاری از احکام خدا را تبدیل نموده اند ، که خیلی از این سخنان جعلی یا تحریف شده
ممکن است ...

آشنايي با كشور پاكستان - hajij

دین اسلام عمده‌ترين عامل پيوند بين اقوام مختلف پاکستان مي‌باشد لیکن از لحاظ
سياسي مي توان عامل يكپارچگي مردم این کشور را مسئله كشمير و مناقشات آن دانست ....
دارد كه شامل يك رئيس قضات(از سوي رئيس جمهور) و سه قاضي از طبقة علما و نخبگان
اسلامي است و اين دادگاه دربارة مطابقت يا عدم تطابق قوانين با اسلام تصميم‌گيري
مي‌كند.

همه چی درباره دین - اصول دین و فروع دین

همه چی درباره دین - اصول دین و فروع دین - ... اگر فردي در دين حضرت مسيح عليه السلام
و يا در دين حضرت موسي عليه السلام تحقيق كند و يا در تمامي اديان ديگر الهي ، مي
تواند بوضوح اين سه مورد را يافت نمايد . حال به هر ميزان ... عقايد يا همان اصول دين اسلام
( توحيد ، نبوت و معاد ) مي باشد كه در مذهب شيعه اعتقاد به عدل و امامت نيز وجود دارد.

تحقیق درباره مذهب شیعه

تحقیق درباره مذهب شیعه شیعه در لغت بر دو معنا اطلاق می‌شود، یکی توافق و هماهنگی دو
یا چند نفر بر مطلبی، و دیگری، پیروی کردن فردی یا گروهی، از فرد یا گروهی دیگر.
... باورهای سازمان‌یافته و کلامی شیعه امروز بر این است که تبیین و تفسیر امر دین
پس از پیامبر و اداره امور مسلمانان بر عهده اشخاصی است، که از سوی خدا معین شده و دارای
...

استیون هاوکینگ و «مرگ فلسفه» - رادیو فردا

13 نوامبر 2014 ... ولی وقتی به روش فلسفی می‌‌پردازيم روش فلسفی فقط تفکر درباره واقعيت و انسان
و جهان نيست. بلکه تفکر درباره موقعی است که واقعيت تبديل به ارزش هم می‌شود. اين
جمله اینشتين را که درباره علم و دين می‌گفت می‌شود در مورد علم و فلسفه هم گفت.
اینشتين می‌گفت علم بدون دين لنگ است و دين بدون علم کور است.

دین داری و الگوی تربیتی خانواده )بررسی تاثیرات خانواده بر رفتار ...

15 فوریه 2016 ... در تحقیقی نشان داده است که افراد مذهبی از لحاظ سالمت روانی. نسبت به ... مذهب. دومین
عامل ،. احساس هویت در جهان به شمار می. رود . در بحث دین داریاز بین. نهادها. ی. گوناکون،
نهاد خانواده. 2. وبه. یژه. در جامعه ایران دارای. اهمیت است . جامعه. شناسان به .... او به خاطر
تحقیق معروفش درباره الگوهای فرزندپروری و همچنین مقاله. انتقاد. ی.

آشنايي با کشور ايران - راسخون

کشور ایران، با سابقه طولانی در حوزه‌های تمدنی ماوراءالنهر و بین‌النهرین، در قلب فلات
مشهور ایران و در حوزه غربی قاره پهناور آسیا در منطقه‌ای که اکنون به خاورمیانه شهرت دارد،
واقع است. آثار باستاني و تاريخي ایران به بيش از چهار هزار سال پيش بازمي‌گردد.
ايران تا سال 1313 در مناسبات و روابط بین‌المللی با نام پرشيا در جهان شناخته مي‌شد
با ...

ضرورت تحقیقی بودن اصول دین | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... با توجه به دلایل عقلی که شیعه و معتزله بر لزوم تحقیق در دین بیان کرده‌اند؛ وجوب و
ضرورت آن همگانی خواهد بود و اختصاص به مسلمانان ندارد؛ یعنی بر هر فرد عاقلی است ...
اینجا است که عقل، پیش‌گیری از این ضرر «دست کم احتمالی» را واجب می‌شمارد و ما را
به تحقیق در دین و مذهب صحیح و پیروی از دستورات آن ملزم می‌سازد.

تحقیق در مورد وضعیت مذهب در دوران هخامنشیان - دانلود کامل - ava2030.ir

تحقیق در مورد وضعيت مذهب در دوران هخامنشيان لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :
16 صفحه قسمتی از متن .doc : وضعيت مذهب در دوران هخامنشيان زردشت پيامبر دولت
هخامنشيان وارث ... دين در دولت هخامنشيان مانند کليه دولتهاي باستاني شرقي، نقش مهمي
را ايفا ميکرد.

آشنايي با کشور ايران - راسخون

کشور ایران، با سابقه طولانی در حوزه‌های تمدنی ماوراءالنهر و بین‌النهرین، در قلب فلات
مشهور ایران و در حوزه غربی قاره پهناور آسیا در منطقه‌ای که اکنون به خاورمیانه شهرت دارد،
واقع است. آثار باستاني و تاريخي ایران به بيش از چهار هزار سال پيش بازمي‌گردد.
ايران تا سال 1313 در مناسبات و روابط بین‌المللی با نام پرشيا در جهان شناخته مي‌شد
با ...

دین چیست؟ - آوای وشتــــــــــــــــــــــــــــان

دین واژه ای است عربی که در لغت به معنای طاعت، جزاء، ملت، مذهب، کیش، آئین، ورع،
حساب، پاداش و مکافات آمده است . جمع دین هم .... تا کنون در پاسخ به این سؤال که چرا
درباره دین و عقاید باید تحقیق کرد مطالبی گفته شده است ولی اموری دیگر باقی مانده
که به نظر می رسد بیان آن لازم و از جهاتی نیز با روحیات انسان همگون تر و سازگارتر
باشد .

رشد معنویت و دین در کودکان

ن در کودکان. ت و دی. رشد معنوی. و راه ارتباط با خویشتن و رفتارهایشان را تنظیم نماید
. )بارنس و همكاران. 1،. 4000 .(م. کودکاني که در خانواده. های غیر معنوی/ مذهبي پرورش مي.
یابند، ب. یشتر با سؤاالتي. درباره خداوند و ذات الیزال الهي مواجه مي. شوند و پاسخ این.
سؤاال. ت و رموز. معنویت را در جامعه جستجو مي. کنند. )فولتون، و همكاران. 2،. 1335. م.(.

دانلود مقاله : مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت - مرجع مقالات isi در ایران

دین - کمک های داوطلبانه - مالیات - توزیع مجدد - نابرابری درآمد. ترجمه چکیده. تحقیقات
تجربی اخیر نشان داده اند که کشورهای مذهبی تر نابرابری درآمد بیشتری دارند.
معتقدیم که ... اخیراً تحقیقات درباره رابطه بین مذهب و همبسته های اجتماعی-اقتصادی
آن نشان داده است که کشورهای مذهبی تر دارای سطوح بالاتر نابرابری درآمد هستند. (
Norris and ...

همه چی درباره دین - اصول دین و فروع دین

همه چی درباره دین - اصول دین و فروع دین - ... اگر فردي در دين حضرت مسيح عليه السلام
و يا در دين حضرت موسي عليه السلام تحقيق كند و يا در تمامي اديان ديگر الهي ، مي
تواند بوضوح اين سه مورد را يافت نمايد . حال به هر ميزان ... عقايد يا همان اصول دين اسلام
( توحيد ، نبوت و معاد ) مي باشد كه در مذهب شيعه اعتقاد به عدل و امامت نيز وجود دارد.

مقاله ای در مورد دین مسیحیت – دانشنامه تی تیل

مقاله ای در مورد دین مسیحیت ” مقاله پیش روی مقاله ای در مورد آیین مسیحیت , زندگانی و
تعالم حضرت عیسی , مرگ و رستاخیز حضرت عیسی , متون مقدس دین مسیحی , حضرت
عیسی و رابطه وی با خدا , دیدگاههای عهد جدید در باره عیسی ,می باشد . با دانشنامه تی
تیل همراه باشید . klisaa. آیین مسیحیت. نویسنده :ریچارد بوش وهمکاران ترجمه ...

بررسی نقش الگوی تربیتی والدین در تربیت دینی فرزندان | پژوهش ...

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که نگرش مذهبی والدین در تربیت دینی فرزندان تأثیر
مستقیم داشته و رعایت آداب دینی از سوی والدین با تربیت دینی فرزندان آنها رابطه ....
در دایره المعارف بین‌المللی، تعلیم و تربیت چنین تعریف شده است: آموزش منظم و
برنامه‌ریزی شده که هدف آن دست‌یابی فرد به اعتقاداتی درباره وجود خداوند متعال، حقیقت
جهان ...

Holocaust | در باره یهودیان و دین یهود - Projet ALADIN

در باره یهودیان و دین یهود ... برای یهودی بودن نیاز نیست که فرد به مناسک مذهبی
پایبند باشد و یهودیانی که متدین نیستند را یهودیان سکولار یا غیرمذهبی می خوانند.
... دانش نوین و تحقیقات گسترده ای که در زمینه ژنتیک صورت گرفته به روشنی
اثبات کرده است که طبقه بندیهای نژادی هیچ پایه علمی ندارد و بنی بشر با هر تنوعی
در رنگ ...

آزادی عقیده و مذهب در اسلام

آنچه که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، بررسی دیدگاه اسلام در این زمینه و
پاسخگویی به پاره ای از شبهات وارده مانند دیدگاه اسلام در باره ارتداد و جهاد خصوصا جهاد
ابتدایی و عقیدتی است. ... این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و هم چنین متضمن
آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دین است.

پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر

گزارش کار آزمایش تقطیر

آموزش دست آتشین افتر افکت

دانلود تحقیق کامل با موضوع پیشینه قالي باقي در بيرجند

پاورپوینت درس 9 عربی نهم

پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک

نرم افزار پولو پی سی Polo PC

پایان نامه بررسی انواع سیستم تعلیق و نقش آنها در پایداری خودرو

دانلود تحقیق در مورد دامدار

فایل کامل اکسل رسم دسته منحنی های IDA