دانلود رایگان


بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع تحقیقات دانلود انواع مقاله و پایان نامه رشته معماری, شهرسازی و عمران

دانلود رایگان بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران دانلود پروژه درس معماری همساز با اقلیم با موضوع بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران 23 اسلایدفهرست مطالب :
•اهداف تحقیق•مصرف خانگی انرژی در تهران•طراحی غیر فعال خورشیدی•مطالعه یک نمونه•بررسی اقتصادی طرح•نتیجه گیری هدف نهایی پروژه:
•بررسی پتانسیل سیستم های غیرفعال خورشیدی پایدار در کاهش مصرف انرژی بخش خانگی اهداف مورد نظر در این تحقیق: •بررسی مصرف خانگی انرژی در تهران•بررسی اصول طراحی غیرفعال خورشیدی برای کاهش مصرف انرژی•آنالیز یک نمونه طراحی غیر فعال خورشیدی در شرایط آب و هوایی تهران •بررسی توجیه اقتصادی طراحی غیرفعال خورشیدی بعد از هدفمند کردن یارانه ها


تحقیق


مقاله


کارآموزی


پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رزومه - موسسه آموزش عالی طبری

1-طراحی و نظارت معماری ساختمان پایه 3، سازمان نظام مهندسی استان ایلام – ایران در سال
.... غیر فعال سرمایش تبخیری طراحی شده در شهر یزد ،دومین همایش ملی اقلیم ساختمان و
... فائزه(1392)شناخت مولفه های پایدار در معماری مسکونی بافت قدیم آمل ،همایش ملی ...
آریا (1393)بررسی الگوی مناسب فضای خورشیدی جهت ساختمان مسکونی در شهر تهران
...

معماری پایدار - mahsaze

ساختمان های سبز میزان ضرر و زیان های محیطی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و
حتی ... محافظت و نگهداری از زمین های سست و اجزای دیگر که به عنوان کلیدی در طراحی
منظر ... از بادها و درختان و گیاهان در سایت و استفاده از انرژی غیر فعال (passive)
خورشیدی. ... ها خصلتی که بیشتر شایسته بررسی است گوهر معماری ایرانی و منطق
ریاضی و ...

دکتر فیضی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری و شهرسازی

مطالعه ، بررسی و تدوین ضوابط و استانداردهای جانمایی و طراحی اردوگاه های دانش آموزی،
... طراحی و نظارت واحدهای مسکونی در تهران; طراحی شهرک صنوف قم، استانداری تهران ...
1393 لوح تقدیر برای مقاله برتر در همایش ملی معماری ، شهرسازی و توسعه پایدار .....
پور حمزه " بررسی تطبیقی روش های ذخیره سازی غیر فعال انرژی خورشیدی در ساختمان
" ...

مدل سازی مسکن پایدار با تاکید بر تابش خورشیدی - ابزاری برای ...

ساختمان هایی با طراحی اقلیمی از نظر آسایش حرارتی انسان کیفیت بهتری دارند.
شرایط محیطی ... از روش های. غیرفعال و بدون نیاز به صرف هزینه اضافی، مصرف انرژی
مسکن اقلیم سرد را بهینه کرد؟ ... بنین در کتاب خود با عنوان «خانه بیابانی پایدار»،
خانه مسکونی در جوامع. بیابانی، ... خورشیدی در طراحی های مسکن را بررسی کرده اند [16
].

بررسی طراحی غیرفعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی شهر تهران

هرسال بخش عمده ای از انرژی صرف گرم کردن، خنک کردن و تهویه مطبوع فضای داخل
ساختمان ها می شود سیستمهای معمول گرمایشی و سرمایشی نقش بسیار مهمی در انتشار
گا...

بهسازی حرارتی جدار ساختمان های موجود در اقلیم سرد در ایران با بهره گیر

5 آوريل 2016 ... ویژگی دیوار ترومب، بهسازی، بهینه سازی حرارتی، گرمایش غیرفعال، ... »طراحی نمای
ساختمان اداری با بهره گیری از ویژگی های دیوار ترومب ... هنرهای زیبای دانشگاه تهران
است. ... را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی و آسایش ... جدار
حاصل ضمن جذب انرژی خورشیدی، به دلیل مقاومت حرارتی الیۀ هوا، ...

گواهی مدیریت انرژی و طراحی محیطی LEED - M2D

ﻃﺮاﺣﯽ. ﻣﺤﯿﻄﯽ. LEED. ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار. ﺷﺮﮐﺖ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻓﺮه. ﺗﻬﺮان. – ... ﻤﻠﻪ
ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژي آب، ﺑﺎد، ﺧﻮرﺷﯿﺪ و. ... ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮي از اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اي ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ و درﺧﻮر
ﺗﻮﺟﻬﯽ از .... ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ: ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، اداري و ﺗﺠﺎري، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ..... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارك.

پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های ...

پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران.
admin 8 ساعت ago دسته‌بندی نشده ارسال دیدگاه 1 بازدید ...

معرفی همکاران - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

روشی جدید برای طراحی پنجره با توجه به مصرف انرژی, چاپ, مجله مهندسی مدرس, 1390,
77- ... بررسی عملکرد گرمایشی گلخانه‌های خورشیدی در ساختمان‌های مسکونی اقلیم سرد
, چاپ .... معماری پایدار, سمینار معماری پایدار و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان,
ملی ..... سیستم‌های فعال و غیرفعال بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان, دانشگاه تهران
...

تاثیر فرم شهر بر بهینه سازی مصرف انرژی " " نمونه موردی: شهر مشهد

قرار می گیرد که همگی در حرکت به سمت توسعه ی پایدار اتفاق نظر دارند. ... انرژی
عملکردی )متغیرهای وابسته( و بررسی چگونگی ارتباط آن با مشخصه های کالبدی فرم
... و این صرفه جویی الزم است از مرحله برنامه ریزی تا طراحی شهری در هریک از عناصر
شهری ..... استفاده از تجهیزات و سیستم های غیر فعال. خورشیدی. رعایت اصول فنی
ساختمان.

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر جمال خداکرمی

17, بررسی اصول طراحی ساختمان های اداری با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) ....
49, ترکیب سیستمهای فعال و غیر فعال خورشیدی درخانه مسکونی نمونه شهر تهران ...

دریافت کتابچه خلاصه مقالات (فارسی)

ﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع. 3. ﺗﺎ. 5. ﺧﺮداد. 1390. ﺗﻬﺮان www.hvac
-conference.ir ..... ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪي و ﻛﻢ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. 3. ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﺎ. ي
ﺧﻮرﺷﻴﺪي. در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ. 4 ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ در ﻳﻚ اﺗﺎق ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺨﺼﻲ. 30 ... ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺮ آﺳﺎﻳﺶ ﺣﺮارﺗﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ.
63. ﺑﻬﻴﻨﻪ.

دانلود پاورپوینت,بررسی, طراحی, غیر, فعال, خورشیدی, پایدار, در ...

پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران
دانلود پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی ...

فرم مناسب ساختمان بلند برای دریافت انرژی تابشی در تهران

ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل، ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ اﻧـﺮژي ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﻧﻬـﺎﻳﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ... ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﺪار. ﺑﻪ
.... اﺑﺘﺪا روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺮان و ﺗﻬﺮان از ﻧﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ.

بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران ...

دانلود پروژه درس معماری همساز با اقلیم با موضوع بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی
پایدار در ساختمان های مسکونی تهران ۲۳ اسلاید فهرست مطالب : اهداف تحقیق مصرف ...

بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران

بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران ... •بررسی
پتانسیل سیستم های غیرفعال خورشیدی پایدار در کاهش مصرف انرژی بخش خانگی.

آشنایی با معماری پایدار - شرکت طرح پدیده پایدار

3-بررسی اثرات عایقکاری ساختمان بر روی بار حرارتی و مطالعه سیستم گرمایش ...
ارائه شده ، ابتدا بین بارهای حرارتی یک خانه مسکونی نمونه در تهران در شرایط
عایقکاری شده ... در مقالة حاضر ضمن نگرش اجمالی به معرفی سیستم های آبگرمکن
خورشیدی و با .... سیستمهای غیر فعال که فاقد هر گونه اجزاء الکتریکی هستند به دو
دستة تجمعی و ...

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎرى ﭘﺎﯾﺪار در ﺷﻬ

در ﺷﻬﺮک ﻗﺪس ﺗﻬﺮان ... ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﻣﺎﺭی ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﺑﺭﺍی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺳﮏ. 19 ... ﺭﻭﺵ ﻏﻳﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺧﻭﺭﺷﻳﺩی
. 61 ..... ﺑﺭﺭﺳﯽ ﻭ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﭘﺗﺎﻧﺳﻳﻠﻬﺎی ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﻗﻠﻳﻣﯽ ، ﻣﻧﻁﻘﻪ ﺍی ، ﺟﻬﺕ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺳﺎﻳﺕ ﻭ ﻁﺭﺍﺣﯽ. ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ...

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت ...

10 مارس 2012 ... طراحی نوین سیستمها با توجه به نگهداشت بهتر انرژی ... انتخاب مواد ساختمانی و
انرژیهای همخوان با توسعه پایدار ... INVESTIGATION OF PASSIVE HEATING
SYSTEMS IN URBAN RESIDENTIAL BUILDINGS IN TEHRAN BASED ON
LOCAL ... بررسی و ارزیابی گلخانه های خورشیدی در مقابل گلخانه های فسیلی

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر جمال خداکرمی

17, بررسی اصول طراحی ساختمان های اداری با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) ....
49, ترکیب سیستمهای فعال و غیر فعال خورشیدی درخانه مسکونی نمونه شهر تهران ...

برچسب انرژي ساختمان.pdf8.32 MB - شرکت ملی گاز

نشانی: تهران، بلوار کريمخان زند، خيابان شهيد عضدی )آبان جنوبی(، نبش سپند،
ساختمان .... 1- توسعه پايدار فرايند برآورد نيازهای امروز بدون تخريب توانایی های
نسل آينده برای ... طراحان بر طراحی و ساخت ساختمان های جديد با رويکرد کاهش مصرف
انرژی جهت رسيدن به پايداری ... مسکونی و غير مسکونی به شماره های 14253 و 14254
ارائه گردد.

Muhammad Moradi - شبکه اطلاعات و داده های انرژی - انرژی های تجدیدپذیر

بررسی کاربرد انواع مختلف آبگرمکن های خورشیدی در ساختمان ... انتخاب سیستم
بهینه گرمایش و سرمایش برای ساختمانهای مسکونی در مناطق گوناگون اقلیمی کشور.

بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران ...

دانلود رایگان بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران
دانلود پروژه درس معماری همساز با اقلیم با موضوع بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی ...

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺎي ﻧﻮ در اﻧﺮژ

اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻬﺮان ... ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄ. ﻣﯿﻦ اﻧﺮژي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ. ﯽ. ﯾﺎﺑﺪ. در اﯾ. ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از. ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع اﻧﺮژي. ﻫﺎي
ﻧﻮ و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ... ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي: ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، اﻧﺮژي ﻧﻮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار،. اﺳﮑﺎن ﭘﺎﯾﺪار، ﺑﺮج. ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﮐﻮﺛﺮ. -1 ... ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮق، اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ و ﻧﻔﻮذ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ و ... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺘﺎﺑﺪ. در روش ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و. ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻓﻌﺎل ﮐﻪ از ﻣﺮﺳﻮم. ﺗﺮﯾﻦ روش. ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.

دریافت کتابچه خلاصه مقالات (فارسی)

ﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع. 3. ﺗﺎ. 5. ﺧﺮداد. 1390. ﺗﻬﺮان www.hvac
-conference.ir ..... ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪي و ﻛﻢ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. 3. ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﺎ. ي
ﺧﻮرﺷﻴﺪي. در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ. 4 ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ در ﻳﻚ اﺗﺎق ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺨﺼﻲ. 30 ... ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺮ آﺳﺎﻳﺶ ﺣﺮارﺗﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ.
63. ﺑﻬﻴﻨﻪ.

فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظري و فناوري‌هاي نوين معماري و شهرسازي ...

4 آگوست 2013 ... بررسي تاثير دودكش خورشيدي بر تهويه ساختمان در اقليم هاي مختلف ايران ... واحد
سطح در فاز ساخت (نمونه موردي: ساختمان مسكوني 7 طبقه در شمال تهران)

دانشگاه ایوانکی | حامد کاوش نیا(عاقبت بخیر)

كارشناسي ارشد معماري-دانشگاهعلم وصنعت ايران ،دانشجوي دکتري شهرسازي -تهران
مرکز. عنوان رساله پايداري اجتماعي و طراحي شهري در شهرهايجديد( نمونه موردي قطعه 7 ...

کنکاشی در اصول طرّاحی فضاهای باز با توجّ ه به پیشینة معماری و ...

کل و جزء، پایداری و هماهنگی با اقلیم، ایجاد حس مکان و هویّت فضایی اشــاره نمود. در این
میان همیشــه ... فضاهای باز را به عنوان بخشی از محیط زندگی انسان، از مجموعه های
مسکونی حذف کرده است. این مقاله شامل ... طرّاحان فعاّل در اين زمینه و تجارب شــخصی و
نیز بررســی های ... مراد از فضای باز فضای میان ساختمان ها، قسمت های خالی، تهی. و
فضاهای ...

پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار - نقش برتر پارس

4 مارس 2015 ... بررسی پتانسیل سیستم های غیرفعال خورشیدی پایدار در کاهش مصرف انرژی بخش
خانگی ... آنالیز یک نمونه طراحی غیر فعال خورشیدی در شرایط آب و هوایی تهران ... vدر
سال ۱۳۷۸،تقریباً ۲۲۰۰۰ پروانه ساختمانی، ۱۳۸۰۰۰واحد مسکونی

نقش سامانه های پویا) فعال خورشیدی ( درراستای بهره وری مصرف انرژی ...

سامانه های پویا از طریق جذب غیر مستقیم و ذخیره و توزیع انرژی خورشید، ... در دنیای
معاصر، معماری پایدار و بکار بردن اصول آن در طراحی ساختمان ها مورد توجه قرار گرفته
است. ..... روشهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است استفاده از سامانه های
فعال ... بکار گیری انرژی خورشیدی در بناها نمومه موردی : شهرک مسکونی لندیگ در.

بررسی طراحی غیرفعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی شهر تهران

هرسال بخش عمده ای از انرژی صرف گرم کردن، خنک کردن و تهویه مطبوع فضای داخل
ساختمان ها می شود سیستمهای معمول گرمایشی و سرمایشی نقش بسیار مهمی در انتشار
گا...

بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران

بررسی پتانسیل سیستم های غیرفعال خورشیدی پایدار در کاهش مصرف انرژی بخش
خانگی اهداف مورد نظر در این تحقیق: •بررسی مصرف خانگی انرژی در تهرانبررسی ...

مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار (استهبان - 11و ...

1 ژوئن 2012 ... ارزیابی عملکرد و بررسی مقاوم سازی سازه های بتنی مطالعه موردی: انبار دخانیات
گیلان ... بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمانهای مسکونی شهر تهران
... میزان تغییرات نشست پی مستقر بر خاک آلوده به نفت خام جنوب تهران

رزومه استاد - سامانه اختصاصی اساتید - دانشگاه هنر اصفهان

عنوان : Architectural Energy Efficiency in Office and Residential Buildings. کشور :
... محل کنفرانس : ایران-تهران, مقاله مستخرج از : ... عنوان : اثر فرم ساختمان بر مصرف
انرژی ساختمان های آموزشی در شهر اصفهان. کشور : ... عنوان : پايداري و صرفه جويی
انرژی در طراحی پروژه پايلوت ساختمان اداری نسل جديد. کشور : .... عنوان : خانه های
غیرفعال.

اولین همایش ملی انرژی های نو وپاکفراخوان ارسال مقاله

توسعه پایدار و انرژی ... بررسی کاربردهای مختلف انرژی خورشیدی درجهت کاهش مصرف
انرژی درمنازل مسکونی ... بررسی جایگاه فضای خورشیدی در طراحی خانه های صفر انرژی
... بررسی استفاده از انرژی بادی ونقش آن برکاهش گازهای گلخانه ای در شهر تهران ...
بکارگیری روش های غیر فعال و پاک درتهویه مطبوع جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان
.

مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار (استهبان - 11و ...

1 ژوئن 2012 ... ارزیابی عملکرد و بررسی مقاوم سازی سازه های بتنی مطالعه موردی: انبار دخانیات
گیلان ... بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمانهای مسکونی شهر تهران
... میزان تغییرات نشست پی مستقر بر خاک آلوده به نفت خام جنوب تهران

نام خانوادگي و نام ساعت زمان استاد مشاور استاد راهنما عنوان پايان نامه

5 فوریه 2017 ... تهران. دکتر مطلبي. 95/11/17. 14. 931310132. ميرصمدي مهساسادات. مهندسي معماري.
طراحي موزه آب با رويکرد پايداري ... طراحي ساختمان بلندمرتبه مسکوني تجاري با
رويکرد معماري سبز. ) بررسي روش هاي غير فعال گرما ... طراحي پوسته هوشمند با
قابليت تشخيص و بهره برداري از نور خورشيد به منظور پاسخگويي به نيازه.

نقش بام و دیوار سبز در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)

همچنین نتایج حاصل، نشان از تاثیر معنادار بام های سبـز مناطق شهری در صرفه ...
فضای سبز در سقف بناهای مسکونی این شهر را داشته که باعث تبدیل 37 هزار تن دی ...
«بام و دیوار سبز» است که شامل معرفی و تاریخچه عناصر طراحی پایدار، شناخت ...
باغهای عمودی، با پوشاندن نمای یک ساختمان با گیاهان، تاثیر زیادی روی محیط اطراف آن
دارند.

بررسی معیارهای طراحی ساختمان های بلند و راه های تلفیق آن ها | Milad ...

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻫﺮ ﮐﺪام .... در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ، در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﮔﺮدد . ... اﺳﺎس ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . .... [5 در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﯿﻦ ورودي ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎري و اداري ، ﺗﻔﺎوت
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ .

نقش سامانه های پویا) فعال خورشیدی ( درراستای بهره وری مصرف انرژی ...

سامانه های پویا از طریق جذب غیر مستقیم و ذخیره و توزیع انرژی خورشید، ... در دنیای
معاصر، معماری پایدار و بکار بردن اصول آن در طراحی ساختمان ها مورد توجه قرار گرفته
است. ..... روشهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است استفاده از سامانه های
فعال ... بکار گیری انرژی خورشیدی در بناها نمومه موردی : شهرک مسکونی لندیگ در.

دانلود پاورپوینت,بررسی, طراحی, غیر, فعال, خورشیدی, پایدار, در ...

پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران
دانلود پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی ...

پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های ...

پاورپوینت-بررسی-طراحی-غیر-فعال-خورشیدی-پایدار-در-. دانلود پاورپوینت بررسی
طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران 23 اسلاید.

بررسی الگوی مناسب فضای خورشیدی جهت ساختمان مسكونی در شهر تهران

بررسی الگوی مناسب فضای خورشیدی جهت ساختمان مسكونی در شهر تهران ... مقاله
کنفرانس: بررسی طراحی غیرفعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسكونی شهر تهران.

اصول کاهش مصرف انرژی در طراحی ساختمان‌ها - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای استفاده حداکثر از تابش گرمایشی خورشید تعیین اندازه و مکان قرارگیری
پنجره در ... اجتناب از طراحی پنجره‌های بزرگ در جبهه شمالی بنا جهت جلوگیری از اتلاف
... نفوذ تابش مستقیم آفتاب به داخل در زمستان ضروری و در تابستان غیر ضروری
باشد؛ و .... بررسی چند نمونه از ساختمان‌های طراحی شده بر اساس اصوال معماری پایدار[
ویرایش].

رزومه استاد - سامانه اختصاصی اساتید - دانشگاه هنر اصفهان

عنوان : Architectural Energy Efficiency in Office and Residential Buildings. کشور :
... محل کنفرانس : ایران-تهران, مقاله مستخرج از : ... عنوان : اثر فرم ساختمان بر مصرف
انرژی ساختمان های آموزشی در شهر اصفهان. کشور : ... عنوان : پايداري و صرفه جويی
انرژی در طراحی پروژه پايلوت ساختمان اداری نسل جديد. کشور : .... عنوان : خانه های
غیرفعال.

Muhammad Moradi - شبکه اطلاعات و داده های انرژی - انرژی های تجدیدپذیر

بررسی کاربرد انواع مختلف آبگرمکن های خورشیدی در ساختمان ... انتخاب سیستم
بهینه گرمایش و سرمایش برای ساختمانهای مسکونی در مناطق گوناگون اقلیمی کشور.

لیست برخی کتب و منابع قابل استفاده در درس معماری همساز با اقلیم

5-اتلاف حرارت و ميعان در ساختمانهاي متداول،مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ... 12-
دكتر جعفرپور، ابراهيم ،اقليم شناسي،انتشارات دانشگاه تهران 1969. 13-پهنه بندي
اقليم ايران،مسكن ... 28-مزيار،ادوارد،راهنماي كاربرد غير فعال انرژي خورشيدي در ايران،
مترجم:علي مهدوي. ... 44-کسمایی،مرتضی،پهنه بندی اقلیمی ایران،مسکن و محیط های
مسکونی.

پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های ...

پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران.
admin 8 ساعت ago دسته‌بندی نشده ارسال دیدگاه 1 بازدید ...

کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های ...

12 - طراحی معماری پارامتریک (تحقیق علمی بر زاویه پوشش ساختمان در اقلیم کویری)
مجید اینانلو ... 43 - بررسی معماری پایدار و ویژگی های آن در طراحی فضای مسکونی احمد
بهرامی / ID ... 46 - بررسی تاثیر فاکتور های اقلیمی بر نحوه طراحی بناهای تهران (
نمونه موردی منطقه سه تهران) هنگامه سادات ... 64 - بام سبز و سرمایش غیرفعال شهاب
یحیی ...

Muhammad Moradi - شبکه اطلاعات و داده های انرژی - انرژی های تجدیدپذیر

بررسی کاربرد انواع مختلف آبگرمکن های خورشیدی در ساختمان ... انتخاب سیستم
بهینه گرمایش و سرمایش برای ساختمانهای مسکونی در مناطق گوناگون اقلیمی کشور.

ریاضیات عمومی 2

پروژه : پروژه کار آفرینی تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف

دفترچه کد تقلب انواع بازیهای کامپیوتر

طرح کسب و کار - کارخانه توليد گچ

دانلود تحقیق تاریخچه فقه و اجتهاد 10ص

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ Galaxy J1 mini SM-J105Y

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ Galaxy J1 mini SM-J105Y

دانلود فایل متلب برای شبیه سازی سیستم فتوولتائیک تک فاز متصل به شبکه

دانلود پروژه توليد قارچ مزرعه سروش

پاورپوینت اختلالات انعقادي هموفيلي